Styczeń 27, 2018

Usługi

    Szkolenia
    Mentoring
coAching
poRadnictwo
     Terapia uzależnień (również online)

Szkolenia  SMART mają na celu przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie umiejętności interpersonalnych. Jeśli Ty lub Twoja firma jest zainteresowana konkretną tematyką szkolenia to skontaktuj się z nami a ustalimy szczegółowy plan szkolenia dostosowany do potrzeb.

Mentoring SMART to relacja której wynikiem będzie zidentyfikowanie i rozwój Twojego potencjału a także wspieranie i motywowanie.

CoAching SMART to seria kilku spotkań, które mają polegać na identyfikacji i opracowaniu drogi do osiągnięcia własnego celu. Głównym modelem którym pracuję coachingowo jest znany i powszechnie stosowany model GROW.

PoRadnictwo psychologiczne i diagnoza SMART to podstawowe narzędzia psychologiczne, które pomogą Ci w nazwaniu sytuacji, która ma negatywny wpływ na Twoje poczucie jakości życia. Poradnictwo ma ukierunkować na rodzaj dalszych strategii pomocowych.

Terapia uzależnień SMART rozpoczyna się zawsze wstępną rozmową, następnie diagnozą, opracowaniem planu terapii a następnie wejściem w proces terapeutyczny. Terapia uzależnień jest skierowana do osób uzależnionych, ich partnerów, bliskich, przyjaciół. Oferuję wsparcie w formie tradycyjnej (gabinet) oraz online.